NIEUWS

ROC Rivor ontvangt bijdrage van Rijk voor verbetering aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Onze onderwijspartner ROC Rivor ontvangt een bijdrage uit het budget van het Regionaal Investeringsfonds mbo, afkomstig van het ministerie van OCW. Het extra geld voor ROC Rivor is beschikbaar via het privaat-publieke samenwerkingsverband ‘Ondernemend Rivierenland’. Hierin gaan ruim 50 regionale bedrijven en instellingen met ROC Rivor de komende 4 jaar onderwijs ontwikkelen.

Speerpunten
De activiteiten spitsen zich toe op drie speerpunten:
• Het ontwikkelen van ondernemend gedrag
• Het vergroten, verbreden en versterken van het Praktijklab van ROC Rivor
• Het stimuleren van ondernemerschap

RIF mbo van ministerie van OCW
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds mbo van het ministerie van OCW is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the arttechnieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er in totaal 103 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 27 miljoen euro.

Rivierenlandse bedrijven willen ondernemende talenten
Marian Alberts, directeur van de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening van ROC Rivor: “Uit de regiovisie blijkt dat bedrijven in Rivierenland behoefte hebben aan talent dat beschikt over ondernemende eigenschappen. De partners van PPS Ondernemend Rivierenland bundelen hun krachten om samen te werken aan de missie ‘Mensen in de arbeidsmarkt ondernemender maken’. Om deze ambities te verwezenlijken, zijn de expertise en inzet van ondernemers, werkgevers en het netwerk van partners een basisvoorwaarde. Leren ondernemen en ondernemend leren denken en handelen lukt alleen dankzij échte opdrachten en projecten. Aandacht voor ondernemend gedrag is niet alleen voor alle mbo-studenten belangrijk, maar ook voor andere doelgroepen. Ook hbo-studenten, jongeren en volwassenen, die ondernemerschap willen ontwikkelen, krijgen de kans in de PPS Ondernemend Rivierenland.”

Nieuwe ronde in 2018
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar nog twee mogelijkheden om plannen in te dienen voor het fonds. De eerstvolgende aanvraagperiode is januari 2018.