Rivierenland maakt werk van duurzame groei op bedrijventerreinen

Nieuwe regionale afspraken over groei bedrijventerreinen in Rivierenland

 Rivierenland, 14 december – De huidige balans tussen vraag en aanbod op bedrijventerreinen blijft behouden.  Zo ontstaat geen overprogrammering van werklocaties in de regio die vervolgens weer tot een versnelde veroudering leidt op bestaande bedrijventerreinen.  Daarnaast moet werk gemaakt worden van het verduurzamen van bedrijventerreinen. Dit spraken de gemeenten in Regio Rivierenland onder meer af in hun nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW).

Die balans tussen vraag en aanbod vinden op bedrijventerreinen is een uitdaging. De vraag uit de markt naar kavels is dynamischer dan de tijdrovende planologische besluitvorming die hiervoor nodig is. Tegelijkertijd kan en moet de kwaliteit van al bestaande bedrijventerreinen in de regio versterkt worden. Er liggen namelijk kansen voor verduurzaming en circulariteit, waar gemeenten en provincie samen mee aan de slag willen.

Samenwerking concreet vorm geven
Met behulp van onder meer een Regionaal Acquisitie Platform (R.A.P.) geven de partijen concreet vorm aan de samenwerking. Zo wordt voorzien in flexibiliteit, servicegerichtheid en maatwerk. Het R.A.P. waarborgt de afspraken over waar wat wel of niet kan qua bedrijvigheid. Zo wordt tot 2024 werk van de gezamenlijke ambitie om bedrijven op de beste plek te krijgen. De provincie is daarmee nu officieel akkoord, maar verwacht van de regio nog wel een verdere uitwerking over de zogeheten XXL logistiek en de ambities voor duurzaamheid.

Duurzaamheid verdient prioriteit
Wethouwer Posthouwer, regionaal portefeuillehouder RPW en wethouder van gemeente Zaltbommel: “Bedrijventerreinen zijn nu nog een ondergeschoven kindje in de discussie over energiebesparing, terwijl dit een kansrijke doelgroep is voor het realiseren van milieuwinst en andere klimaatdoelstellingen”. Het toekomstbestendiger maken (verduurzamen) van huidige en nieuwe terreinen beslaat daarom ook een nieuw hoofdstuk in het RPW tussen gemeenten en Provincie. Ze kijken onder meer of de organisatiegraad onder eindgebruikers verder verbeterd kan worden, om collectief aan de slag te kunnen met de geschetste opgaven in het RPW.

RPW
De gemeenten en regio stelden deze vragen eerder dit jaar al vast in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Dit programma bevat voor de periode tot en met 2024 afspraken en ambities voor zowel bestaande  bedrijventerreinen als de ontwikkeling van nieuwe locaties.