Rivierenland in de startblokken voor uitvoering LEADER-programma

LOS, Leader, rivierenland, trots

voorblad Leader-aanvraag

Het LOS ligt bij de provincie

Voor het Europese programma LEADER heeft Rivierenland een plan opgesteld, de Lokale Ontwikkelstrategie. De betrokken gemeenten en het waterschap hebben de intentie uitgesproken om mee te doen met LEADER.
Nu is de Provincie Gelderland aan zet.

De provincie biedt de regio’s de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het Europese programma LEADER. In Rivierenland is daarom samen met het gebied het LOS opgesteld. Rivierenland staat dus in de startblokken.

Voor en door inwoners

Via het programma LEADER kunnen vernieuwende projecten worden ondersteund die vanuit de streek zelf worden opgestart (dus vóór en dóór inwoners, ondernemers of organisaties). Rivierenland is in de race om LEADER-gebied te worden en moest daarom een gebiedsplan bij de provincie aanleveren waarin staat beschreven waar het gebied de LEADER-subsidie voor wil gebruiken. De afgelopen drie maanden is via allerlei bijeenkomsten, gesprekken en een online enquête opgehaald waar Rivierenlanders de LEADER-subsidie voor zouden willen inzetten. Dat is beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie, ofwel LOS. Deze heeft de titel meegekregen “Trots op Rivierenland”.

Aanvraag op tijd los

De LOS is 30 juni ingediend bij de provincie en wordt deze zomer beoordeeld door een commissie. In september horen we of Rivierenland LEADER-gebied wordt. Als dat lukt, komt er subsidie vanuit Europa en de provincie Gelderland om, in combinatie met geld uit de regio, vernieuwende en lokale projecten op weg te helpen van idee naar uitvoering.

Ook de gemeenten en waterschap Rivierenland hebben de intentie uitgesproken om deel te nemen aan het LEADER-programma.

Vernieuwende plannen

Als Rivierenland inderdaad LEADER-gebied wordt, kunnen inwoners, ondernemers en organisaties waarschijnlijk vanaf eind 2023 tot en met eind 2027 subsidie aanvragen voor hun vernieuwende plannen. Meer informatie over LEADER in Rivierenland is te vinden op www.fruitdelta.nl/leader-rivierenland.