NIEUWS

Rivierenland heeft haar eigen TOERISMELAB


7 november 2018 – Het TOERISMELAB is gestart! Dit is een initiatief van onze samenwerkingspartner RBT Rivierenland. Het TOERISMELAB heeft als doel om ondernemers en ondernemende burgers (gratis) kennis bij te brengen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. De eerste sessies staan al op de agenda!

Gratis kennissessies en workshops
Binnen het TOERISMELAB werken externe partijen samen om toeristisch ondernemers op allerlei gebieden te informeren en inspireren. Het programma van het TOERISMELAB wordt jaarlijks opgesteld. Op de korte termijn staan er al twee workshops in december en één sessie in januari gepland voor het bedrijfsleven. Deze sessies spelen in op actuele vraagstukken binnen de recreatieve en toeristische sector. Zoals kansen op het gebied van inkomend toerisme, evenementen en doelgroepen (leefstijlen). De workshops hebben een praktische en een concrete invulling. Ze zijn gratis voor toeristisch recreatief ondernemers uit Rivierenland. Ondernemers van buiten de regio zijn ook welkom, maar betalen wel een bijdrage.

TOERISMELAB draagt bij aan realiseren ambitie
Regio Rivierenland ziet het TOERISMELAB als een prachtige mogelijkheid om ondernemers meer met elkaar in verbinding te brengen. Voor de opgave ‘Innovatie’ uit ons Uitvoeringsprogramma is het namelijk nodig om samen te ontwikkelen en van elkaar leren om uiteindelijk onze ambitie te realiseren: een jaarlijkse omzetgroei van 5% voor de recreatie- en toerismebranche in Rivierenland.