NIEUWS

Rijk investeert 12 miljoen euro in railterminal bij Valburg

11 januari 2019 – Het Rijk reserveert 12 miljoen euro voor de bouw van de railterminal tussen Valburg en Reeth. De investering, die in afstemming met de provincie Gelderland wordt gedaan, maakt het mogelijk om de railterminal aan te sluiten op de Betuweroute.

De oplevering van de railterminal tussen Valburg en Reeth staat gepland voor eind 2020. Op de foto een containeroverslag in combinatie met spoor. (foto: Pixabay)

In het totaal is voor de aansluiting op het spoor 24 miljoen euro nodig. De provincie Gelderland heeft toegezegd de helft van dit bedrag voor haar rekening te nemen. Het Rijk tekent voor de andere helft. De railterminal wordt gerealiseerd nabij het logistieke bedrijventerrein Park15 tussen Valburg en Reeth en dient als overslagpunt van goederen die via water, weg en spoor worden vervoerd.

‘De railterminal Gelderland (RGT) is een kans voor Nederland die we moeten benutten, het is de poort naar Europa en China’, reageert de Gelderse gedeputeerde Connie Bieze tegenover Logistiek.nl op de toezegging van het Rijk. Naast de 12 miljoen co-financiering met het Rijk neemt de provincie Gelderland ook de kosten voor de ontsluiting van het terrein en de inpassing in het landschap voor haar rekening. Verder wordt gekeken of ook Europa wil investeren in het infrastructurele project.

Over de bouw van de railterminal is twintig jaar gesproken. Rijk en provincie zijn altijd grote voorstanders geweest, echter lokale bestuurders waren lange tijd kritisch. Begin 2018 werd bekend dat Provinciale Staten instemde met de bouw van de terminal, waarvoor de provincie eerder al 43 miljoen euro uittrok.


Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op www.logistic-hotspot.nl