NIEUWS

Openstelling Regionaal Investeringsfonds verlengd tot 1 oktober

Ondernemers en ondernemende inwoners kunnen tot 1 oktober een beroep doen op het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. De aanvraagronde van 2020 voor een bijdrage startte op 13 maart en liep in eerste instantie tot en met 24 april. Om initiatiefnemers in deze tijd van coronamaatregelen meer gelegenheid te bieden een aanvraag in te dienen, heeft het Dagelijks Bestuurvan Regio Rivierenland besloten het fonds tot 1 oktober open te stellen. Dit betekent dat er dit jaar één aanvraagronde is voor het fonds, die een half jaar lang openstaat.

Door het coronavirus is het op het gebied van werk- en inkomen vooral voor ondernemers momenteel een onzekere tijd. Naast uiteraard de gezondheidszorgen. Het is belangrijk om te weten dat er een financiële bijdrage mogelijk is voor mensen die goede ideeën hebben om onze regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme te versterken. Dus: trotse ondernemers met durf, dien je project- of onderzoeksvoorstel in! Dat kan tot en met 30 september via het digitale loket van het RIF op www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds.

De hele regio profiteert

Binnen FruitDelta Rivierenland werken allerlei partijen samen om de regio te versterken en verder te ontwikkelen: de overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners. Voor die ambitie is geld nodig. Het Regionaal Investeringsfonds is in het leven geroepen als dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan voor de agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme in onze regio. En daarvan profiteert iedereen. De RIF-projecten dragen bij aan de regionale innovatie- en concurrentiekracht en maken de regio aantrekkelijker voor bedrijven om zich hier te vestigen. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid. Toeristische initiatieven maken het nóg fijner om in onze regio te verblijven. Bovendien zetten we stappen in duurzaamheid. En worden we voor meer en meer (inter)nationale partijen een waardevolle samenwerkingspartner.

Voorbeelden van projecten en indienen aanvraag

Op de website www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds.nl kunnen ondernemers en ondernemende inwoners alle informatie, aanvraagformulieren, toekenningscriteria en initiatieven vinden die eerder een bijdrage ontvingen. Er staat een team van coaches en experts klaar om er samen met de initiatiefnemers voor te zorgen dat hun projectaanvragen van de grond komen. Overleggen met hen is mogelijk, ook in deze tijd van corona maatregelen (en kan via mail, telefoon, skype/videobellen etc.).

Bekendmaking in november

Na de sluitingsdatum van 1 oktober buigt een onafhankelijke jury van experts, de Economic Board, zich over de inzendingen. Deze jury bestaat uit tien leden die de samenwerkende partijen binnen FruitDelta Rivierenland vertegenwoordigen: overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners. Zij beoordelen de inzendingen individueel. En zij beslissen samen over welke projecten een positief advies wordt uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur beslist over de toekenning. De steun komt ook in immateriële vorm. Zo delen de leden kennis en kunde, adviseren zij en kunnen zij indieners in contact brengen met hun eigen netwerk om het idee tot een succes te maken. Half november wordt bekend welke ondernemers en ondernemende inwoners een bijdrage ontvangen.