WaterkrachTiel

Indiener: IntentiefHAALBAARHEIDSSTUDIE


Onderzoek naar de vraag hoe de inbouw van een innovatieve waterkrachtturbine in de omloop van de Prins Bernardsluis kan worden gefinancierd na het verkrijgen van de waterwetvergunning van Rijkswaterstaat. Zo draagt het project in potentie bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in Tiel en Gelderland. De waterkrachtturbine kan bovendien leiden tot technisch toerisme.

1 november 2010
STARTDATUM
1 april 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED