Verkenning Agri-businesspact Gelderse Tuinbouw

Indiener: Stichting Greenport GelderlandHAALBAARHEIDSSTUDIE


Het doel van het project is om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen LTO Nederland, Agro Opleidingshuis, Provincie Gelderland, Rabobank, WUR, ROC Rivor, Helicon, van Hall Larenstein, HAS Den Bosch, inHolland, regionale private kennispartners en Greenport Gelderland. Hierin gaan alle partijen bijdragen aan de ontwikkeling van een regionale kennisinfrastructuur voor tuinbouw in het Gelderse Rivierengebied. De duurzame en toegankelijke kennisinfrastructuur helpt bedrijven in de agribusiness om te innoveren en verduurzamen. Het leidt mogelijk tot nieuwe werkgelegenheid en dat stimuleert de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven en de regionale samenwerking.

Website
1 juni 2010
STARTDATUM
1 oktober 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED