Van Biomassa naar Energie

Indiener: CTLoop B.V.HAALBAARHEIDSSTUDIE


De ontwikkeling van een installatie met een oven. Deze oven kan met relatief kleinschalige pyrolysetechnologie op regionale schaal organische afvalstromen verwerken en (direct) energie terugleveren in de vorm van gas, warmte en olie. Pyrolyse betreft het scheiden van stoffen door middel van warmte. Pyrolyse is zuurstofvrij, waardoor er geen verbranding ontstaat. Hierdoor worden de organische stoffen netjes gescheiden zonder ze te verbranden, verkolen of verassen. De output van het te ontwikkelen systeem bestaat, naast bruikbare warmte-energie, uit bruikbare stoffen, zoals syngas, nuttige oliën, biodiesel of compost (afhankelijk van de input).

Website
1 januari 2010
STARTDATUM
31 december 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

EINDRESULTAAT

Er is een proefinstallatie ontworpen, gebouwd en in de praktijk getest. De technische haalbaarheid voor een dergelijke oven is in de pilot vastgesteld. De ontwikkelde proefinstallatie is geschikt om potentiële eindgebruikers te overtuigen van de kostenbesparing en een exploitant van de pyrolyseoven te vinden. De opgedane kennis en ervaring, evenals de proefinstallatie en de samenwerking, dragen direct bij aan de innovatie, concurrentiepositie en verduurzaming van de agribusiness. In potentie zorgt het project voor nieuwe werkgelegenheid op het gebied van research en development.IMPRESSIES
WERKGEBIED