Van Biomassa naar Energie

Indiener: CTLoopUITVOERINGSPROJECT


ln dit uitvoeringsproject werkt CTLoop samen met kinglooppartners om met een living lab de toepassing van haar innovatieve pyrolyseoven in de praktijk te demonstreren. De kleinschalige en mobiele pyrolyse-installatie maakt het mogelijk om tweedegeneratie biomassa van agrarische ondernemers op locatie te verwerken tot energie en waardevolle herbruikbare grondstoffen. CTLoop inventariseert samen met haar partners welke biobased kringlopen in de agribusiness in regio FruitDelta Rivierenland potentie hebben en brengen een tweetal kringlopen op gang. Proefondervindelijk maken zij zo de businesscase hard voor de exploitatie van deze innovatie. Ook vormen zij een regionaal ondernemersnetwerk dat samenwerkt, kennis deelt en bekendheid geeft aan een biobased en circulaire economie op basis van pyrolysetechnologie.

Dit uitvoeringsproject is het vervolg op de haalbaarheidsstudie waarvoor CTLoop een bijdrage ontving uit het RIF.

Website
1 januari 2020
STARTDATUM
31 december 2020
EINDDATUM
maanden:0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED