Uitvoeringsfase CO2-netwerk

Indiener: LTO Ledenvoordeel B.V.UITVOERINGSPROJECT


De doelstelling van dit initiatief is het realiseren van een CO2-leiding om de levering van Bio-CO2 mogelijk te maken. En het uitdenken van all-electric teeltconcepten met een koplopersgroep van tuinders.

Website
1 november 2010
STARTDATUM
1 december 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

BEOOGD EINDRESULTAAT

Een collectief CO2-netwerk in zes glastuinbouwclusters in de Bommelerwaard en het ontwikkelen van Routekaart Elektrificatie Glastuinbouw Bommelerwaard. Dat stimuleert duurzame ontwikkeling op innovatieve wijze door een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen en versterkt de concurrentiepositie van de glastuinbouw in de Bommelerwaard.IMPRESSIES
WERKGEBIED