Stikstofmaatregelen glastuinbouw

Indiener: Greenport GelderlandHAALBAARHEIDSSTUDIE


De glastuinbouw in Gelderland, en dus ook in FruitDelta Rivierenland, staat voor de uitdaging om te gaan voldoen aan de aangescherpte regelgeving t.a.v. de stikstofproblematiek. Provincie Gelderland nodigt de sector uit om hierover gezamenlijk in gesprek te gaan. Om een gefundeerde inbreng te leveren, stelt Greenport Gelderland/Glastuinbouwpact een gestructureerde aanpak voorgesteld door. Deze is gericht op:

  1. Analyse stikstofdepositie door de regionale glastuinbouw gelegen aan N-gevoelige habitats
  2. Analyse van haalbare opties om depositie terug te dringen
  3. Bewustwording verder stimuleren onder glastuinbouwondernemers uit de regio Bommelerwaard & Tielerwaard
Website
1 oktober 2020
STARTDATUM
1 juli 2020
EINDDATUM
maanden:0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED