Smart Grid Brakel

Indiener: STUBOHAALBAARHEIDSSTUDIE


Onderzoek naar de haalbaarheid van een onderlinge koppeling (elektrisch) van glastuinbouwbedrijven in een eigen netwerk op de volgende aspecten:

  • Technisch (technisch ontwerp)
  • Financieel (Businesscase)
  • Juridisch
  • Organisatorisch (Samenwerkingsvorm & Beheer-uitvoering)
1 mei 2020
STARTDATUM
1 maart 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


WERKGEBIED