UTEA BEHEER BV

Scubassin

Indiener: Utea Beheer BVHAALBAARHEIDSSTUDIE


Dit project betreft een haalbaarheidsstudie naar de oprichting en bouw van een indoor snorkelbeleving waar tussen tropische vissen gezwommen kan worden. Er is onderzoek nodig naar de mogelijkheid om mensen en vissen in hetzelfde water te laten zwemmen zonder gezondheidsrisico’s voor mens en dier en zonder chlorering van het water.

Het onderzoek richt zich op juridische aspecten en waterkwaliteit. Hiervoor is het nodig om met zwemwaterlaboratoria en aquariumbeheerders te overleggen, testen te laten uitvoeren en een rapportage te vervaardigen om het bevoegd gezag te overtuigen.

1 juli 2010
STARTDATUM
1 augustus 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED


Afhankelijk van uitkomst onderzoek