SamenWel!

Indiener: Stichting Openbare Bibliotheek RivierenlandUITVOERINGSPROJECT


SamenWel! in (bedrijvig) Rivierenland beoogt bij te dragen aan leefstijlverandering van de laaggeletterde werknemers in Rivierenland. Dat doet zij met betrouwbare, begrijpelijke en aantrekkelijke informatievoorziening over gezond leven.

Het doel is dat meer mensen meedoen met (bestaande) gezondheidsbevorderende activiteiten. Met als uiteindelijk resultaat dat werknemers van regio Rivierenland zich gezond voelen en volwaardig participeren in de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Website
1 januari 2010
STARTDATUM
0
EINDDATUM
0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED


Regio Rivierenland