Reefer Hub

Indiener: Eurologistics BVUITVOERINGSPROJECT


Het project betreft het realiseren van een agrologistiek knooppunt voor reefer containers: het uitladen en overladen van koelcontainers richting achterland om vervolgens met producten terug naar Rotterdam te gaan. Het doel van het project is om: (1) commitment van verladers te verkrijgen, (2) afspraken te maken met operators en wegvervoerders m.b.t. deelname, (3) medewerking te verkrijgen van rederijen, (4) de inland terminal in te richten, (5) systeemconfiguratie en deployment te realiseren, (6) projectmanagement uit te voeren.

Het project stimuleert het gebruik van innovatieve methoden en technieken en duurzame ontwikkeling. Potentieel draagt het project bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat, het versterken van het regionale bedrijfsleven en nieuwe werkgelegenheid.

Website
1 juni 2010
STARTDATUM
9 september 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED