NML Flowers & Advies

Recreatiezone ‘De Tuilse Put’

Indiener: NML – Flowers & AdviesHAALBAARHEIDSSTUDIE


De Tuilse Put is een zandwinningsput. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van de provinciale weg, de Graaf Reinaldweg, tweede helft jaren zestig van de vorige eeuw. Daarvoor was het een weiland. De toplaag is eerst opzij geschoven, waardoor de huidige verhoging rondom de put is ontstaan. Staatsbosbeheer heeft daarna de beplanting aangebracht en tot voor kort het gebied beheerd. Vroeger was de put een populaire zwemplas voor de dorpelingen. Er wordt ook gevist. Het is de bedoeling dat er horeca, bijeenkomsten en educatiemogelijkheden worden geboden aan recreanten.

Het haalbaarheidssonderzoek richt zich op:
– planologische haalbaarheid van het plan
– bestuurlijk draagvlak (lokaal en regionaal)
– inpasbare voorzieningen en het inventariseren van de benodigde landschappelijke aanpassingen
– opstellen economische haalbaarheidstoets, inclusief een toets welke publieke fondsen aanvullen kunnen bijdragen aan de uitvoering
– inventariseren van maatschappelijke behoefte, met name het leggen van contacten met scholen of andere geïnteresseerde partijen (marktonderzoek)

1 oktober 2020
STARTDATUM
30 september 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


WERKGEBIED