NIEUWS

RIF-project ‘Taal en Gezondheid’: succesvolle conferentie in Ziekenhuis Rivierenland

14 juni 2019 – Het project ‘Taal en Gezondheid’ werd eind 2017 gesteund met een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. Dit initiatief van Stichting Openbare Bibliotheek Tiel heeft tot doel om bij te dragen aan de leefstijlverandering van laaggeletterde werknemers in Rivierenland met betrouwbare, begrijpelijke en aantrekkelijke informatievoorziening over gezond leven. Hiervoor is het nodig dat diverse partijen de krachten bundelen. En dat doen zij! Op 12 juni 2019 organiseerden zeven organisaties de Conferentie Taal en Gezondheid in Ziekenhuis Rivierenland. Deze werd afgesloten met de belangrijke belofte om een actieve bijdrage te leveren aan een vitalere en gezondere omgeving.

De situatie in Rivierenland
Eén op de negen inwoners van Rivierenland heeft problemen met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op het welzijn van mensen. Zij voelen zich minder gezond dan anderen en hebben moeite om grip op hun gezondheid te houden. In de conferentie leerden zorg- en welzijnsprofessionals hoe zij rekening kunnen houden met laaggeletterden in hun dienstverlening. Deskundigen Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel) en Machteld Huber (Institute for Positive Health) gaven inzichtgevende presentaties. Ook speelden acteurs praktijksituaties na.

Uniek in Rivierenland: pledge ‘Alles is Gezondheid’
‘Alles is Gezondheid’ is een landelijke beweging waarin bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties samenwerken voor een gezonder en vitaler Nederland. Het is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie van het ministerie van VWS. Met het ondertekenen van een pledge, bekrachtigt een aantal partners de samenwerking in het verbeteren van de gezondheid van mensen (en in het bijzonder laaggeletterden) en laten ze zien dat ze bijdragen aan landelijke doelstellingen. De pledge is uniek in Rivierenland. Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland, – samenwerkend in SamenWel! – onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid. Dat doen zij samen met de partners van SamenWel!: Rijnbrink, Rabobank West Betuwe, Omroep Gelderland en FruitDelta Rivierenland.

Huug Derksen, secretaris-directeur van Regio Rivierenland, ondertekende de pledge namens FruitDelta Rivierenland.

SamenWel!
SamenWel! is sinds 2017 hét platform dat alle activiteiten in Rivierenland op het gebied van samen eten, bewegen en ontspannen op een rij zet. Activiteiten van dorpshuizen, welzijnsorganisaties, sportgroepen, zorgcentra en ook van vrijwilligers. Honderden activiteiten van ruim 100 organisaties zijn verzameld op www.samenwel.nl.

Opening servicepunt in het ziekenhuis
Ziekenhuis Rivierenland gaat haar communicatie met laaggeletterden verbeteren. Zo krijgen zorgverleners trainingen in het herkennen en doorverwijzen. Op 12 juni opende het ziekenhuis een oranje servicepunt in de centrale hal van het ziekenhuis. Bij dit punt kunnen mensen terecht voor informatie, hulp bij brieven/formulieren, hulp bij de weg vinden in het ziekenhuis en uitleg bij bijsluiters van medicijnen.

Lancering eenvoudige tool
Ook is er een tool ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met taal, waaronder laaggeletterden. Het Institute for Positive Health heeft deze tool voor hun toegankelijk gemaakt. O.a. Bibliotheek Rivierenland en GGD Gelderland-Zuid werkten hieraan mee, in samenwerking met mensen die zelf ervaring hebben met laaggeletterd zijn.

Initiatiefnemers conferentie
De conferentie Taal en Gezondheid was een initiatief van SamenWel! in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Ziekenhuis Rivierenland, Taalakkoord Rivierenland, Alles is Gezondheid en Stichting Lezen & Schrijven.