NIEUWS

RIF-project ReeferExpress tussen Rotterdamse haven en CTU Rivierenland gestart


21 maart 2018 – Het project ReeferExpress (werknaam destijds: Reefer Hub) is op 19 maart van start gegaan. De initiatiefnemers dienden vorig jaar bij FruitDelta Rivierenland een verzoek in voor een financiële bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). En die aanvraag werd gehonoreerd! Met dit project wordt een nieuwe multimodale containercorridor gestart tussen de Rotterdamse haven en containerterminal CTU Rivierenland op Medel in Tiel, met op die locatie ook een logistiek verdeelcentrum dat speciaal gericht is op een efficiënter transport van koel- en vriescontainers (reefers) van en naar het achterland. Een automatiseringssysteem omvat de complete route van het vervoer van versproducten over water en weg!

Voordeliger, betrouwbaarder, duurzamer
Een efficiënte inzet van multimodaal transport leidt tot belangrijke kostenbesparingen, minder vrachtwagens op de weg en is beter voor het milieu. ReeferExpress werkt met een vaste dienstregeling en ‘fixed windows’ voor afhandeling in de Rotterdamse haven. Daardoor wordt de verbinding een stuk betrouwbaarder. Het gebruik van binnenvaart is voordeliger dan wegvervoer en leidt tot minder congestie op de snelwegen en een vermindering van CO2-uitstoot.

Voordelen voor verladers
Met het project komt er een zogenaamde ‘modal shift’ van weg naar water. Ook worden lege terugritten naar Rotterdam zoveel mogelijk tegengegaan. Dat heeft ook voor de verladers belangrijke voordelen. Momenteel gaan bijna alle import reefercontainers die voor hen bestemd zijn over de weg naar het achterland. Die snelheid van aflevering blijkt in 60% van de gevallen helemaal niet nodig te zijn. Binnenvaart biedt dan een goed alternatief. Deze import reefer containers gaan veelal vanuit het achterland over de weg leeg terug naar Rotterdam. Met de reload & return service van ReeferExpress kunnen deze import containers in Tiel worden afgemeld, gereedgemaakt voor export, opnieuw gevuld bij exporteurs en per binnenvaart teruggebracht naar Rotterdam. Met de start van ReeferExpress komt in Tiel een logistiek knooppunt voor de overslag en opslag van reefer containers, met lokale service-activiteiten voor opslag, schoonmaak, PTI en een reload & return service voor export.

Samenwerking
ReeferExpress is een initiatief van CTU, Eurologistics, Neska Intermodal en Transfides. Het initiatief wordt naast de subsidie vanuit ons Regionaal Investeringsfonds ook ondersteund door een subsidie van de Provincie Gelderland.

Ook een bijdrage ontvangen voor uw initiatief?
Het loket voor het indienen van een aanvraag voor een bijdrage uit het RIF is weer open!
Klik hier voor alle informatie, criteria en aanvraagformulieren >>