NIEUWS

RIF-project ‘Laanboomroute Betuwe’ afgerond

1 mei 2019 – Eind 2017 werd het project Laanboomroute Betuwe van Tree Center Opheusden (TCO) ingediend bij ons Regionaal Investeringsfonds (RIF). TCO vroeg en kreeg deze steun. Met het verschijnen van de routekaart in gedrukte en digitale vorm, informatieborden en bankjes langs de route, is het project afgerond. Fietsliefhebbers kunnen nu ook met de Laanboomroute Betuwe hun hart ophalen!

V.l.n.r.: Kees van Rooijen (TCO), Marinus van Olderen (gemeente Buren), wethouder Herma van Dijkhuizen (gemeente Neder-Betuwe) en wethouder Wijnte Hol (gemeente Overbetuwe)

Onthulling
Het eerste informatiebord werd onthuld door wethouder Wijnte Hol van Overbetuwe, voorzitter Kees van Rooijen van Tree Centre Opheusden, beleidsmedewerker Marinus van Olderen van Buren en wethouder Herma van Dijkhuizen van Neder-Betuwe. Dit gebeurde bij het Nationaal Fruitpark en boomkwekerij De Batterijen in Ochten. De informatieborden staan langs de route bij de rustpunten, dus compleet met bank. Er is natuurlijk ook een Laanboomroutekaart.

De route
De totale route is 77 kilometer maar kan ook gefietst worden in drie kortere lussen:

  • Oost (46 km): start knooppunt 19 Opheusden; route volgen tot knooppunt 16 Dodewaard. Daarna bordjes volgen richting knooppunt 18 en terug naar knooppunt 19 in Opheusden.
  • Midden (26,5 km): start knooppunt 19 Opheusden; via knooppunt 18 naar knooppunt 16 Dodewaard. Na knooppunt 51 bij IJzendoorn bordjes volgen naar knooppunt 93 Kesteren en vervolgens terug naar knooppunt 19 in Opheusden.
  • West (28 km): start bij knooppunt 93 Kesteren; bordjes volgen naar knooppunt 51 en vervolgens de westkant van de route volgen naar knooppunt 93 bij Kesteren.

De route voert langs laanboomteeltbedrijven en horecagelegenheden zodat fietsers kunnen genieten van het gevarieerde landschap, de mooie natuur, cultuurhistorische parels en gastvrije horeca- en recreatiemogelijkheden.

Succesvolle samenwerking
Deze fietsroute is ontwikkeld in een succesvolle samenwerking tussen vereniging Tree Centre Opheusden en de laanboomtelers, gemeenten Buren, Overbetuwe en Neder-Betuwe, Platform Recreatie & Toerisme en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Rivierenland, de recreatie- en horecaondernemers, Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, Rabobank West Betuwe, Greenport Gelderland/Laanboompact, Uit®waarde en uiteraard ons Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland.

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie over de Laanboomroute Betuwe.
Klik hier om de fietsroutekaart te downloaden.

Lees ook: Toeristische trekpleister geopend: Laanboomroute Betuwe