ProefLOKAAL Bommelerwaard

Indiener: LTO Noord Projecten BVHAALBAARHEIDSSTUDIE


Het project betreft het creëren van een verdienmodel voor het concept ProefLOKAAL. Hier wordt de verbinding tussen producenten van streekproducten en consumenten versterkt. De gewenste resultaten zijn: (1) mogelijke verdienmodellen voor ProefLOKAAL in beeld brengen, (2) prioritering aangeven welke verdienmodellen het meest haalbaar zijn in dit gebied en met de samenwerkingspartners, (3) samenwerkingspartners inventariseren: verkennende gesprekken voeren en afspraken maken, (4) plan van aanpak schrijven voor het uittesten van en in de praktijk brengen van geprioriteerde verdienmodellen.

De nieuwe verdienmodellen kunnen in potentie leiden tot inkomen bij de ondernemers en daarmee behoud en nieuwe werkgelegenheid.

Website
1 februari 2010
STARTDATUM
31 december 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED


Bommelerwaard