Opzet verticaal teeltsysteem

Indiener: Albertus Christiaan van NamenUITVOERINGSPROJECT


Het project is een haalbaarheidsonderzoek naar het verticaal telen van gewassen (potkruiden). Onderzocht wordt of dit binnen de champignonteelt mogelijk is. Het opzetten van een marktstrategie voor de geproduceerde producten hoort hier ook bij.

1 januari 2010
STARTDATUM
31 december 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

EINDRESULTAAT

De vertical farming-proefopstelling voor de gewassen is geslaagd. Daarnaast is de opstelling geschikt om de markt te gaan verkennen/beleveren. De kruiden staan in op maat gemaakte teeltgoten en krijgen water d.m.v. een eb-en-vloedsysteem. De infrastructuur in de champignoncel bleek ideaal bij te dragen aan de realisatie van vertical farming. Uitdaging was en blijft om de benodigde factoren van de plant goed te combineren en te reguleren. Er is een herenakkoord gesloten met afzetcoöperatie Veiling Zaltbommel.IMPRESSIES
WERKGEBIED