Opzet verticaal teeltsysteem

Indiener: Albertus Christiaan van NamenUITVOERINGSPROJECT


Het project is een haalbaarheidsonderzoek naar het verticaal telen van gewassen (potkruiden). Onderzocht wordt of dit binnen de champignonteelt mogelijk is. Het opzetten van een marktstrategie voor de geproduceerde producten hoort hier ook bij.

1 januari 2010
STARTDATUM
31 december 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED