Ontwikkeling recreatiepark De Zandmeren

Indiener: Ondernemersvereniging De ZandmerenHAALBAARHEIDSSTUDIE


De Zandmeren heeft een grote potentie en kan uitgroeien – naast de Gouden Ham, Lithse Ham, Eiland van Maurik en Esmeer – tot een lint van watersport. Mét dagrecreatiegebieden langs de rivier die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op eendaagse en meerdaagse recreanten. Dit project richt zich op een wandelpad dat de Zandmeren een kwaliteitsimpuls geeft: De Maasboulevard.

Deze haalbaarheidsstudie richt zich op het afstemmen van de randvoorwaarden met de gemeente, het uitwerken van het projectplan en begroting, het bezoeken van vier succesvolle bedrijven aan de Maasboulevard, de conceptontwikkeling met belanghebbenden/organisaties en inwoners, het concept opleveren aan gemeente en de uitvoering na akkoord.

Website
17 juli 2010
STARTDATUM
1 april 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED