Onderzoek realisering Linge Rijnvaart

Indiener: Stichting Water als GeldHAALBAARHEIDSSTUDIE


Haalbaarheidsstudie naar de randvoorwaarden voor het realiseren van een verbinding van de Linge naar het Amsterdam Rijnkanaal gericht op de recreatievaart om de recreatie en het toerisme in de regio FruitDelta Rivierenland te stimuleren.

WEBSITE
1 december 2010
STARTDATUM
0
EINDDATUM
0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED