De langste boomgaard van Europa

– Uitvoeringsproject –

Indiener: Stichting de Langste BoomgaardUITVOERINGSPROJECT


Dit project betreft het beplanten van het gebied langs de A15/Betuweroute met onder andere fruitbomen. Dit is een landschappelijke verandering van de corridor door de FruitDelta (A15 en BetuweRoute), waarvan ProRail en Rijkswaterstaat eigenaar zijn. Deze hoofdroute loopt als een anonieme lijn door het landschap en draagt volgens Hart van Tiel – inmiddels Stichting De Langste Boomgaard – niet bij aan de identiteit van het gebied. Zij wil met het project de corridor een gebiedseigen inrichting geven d.m.v. vergroening en biodiversiteit. Zodat het een visitekaartje voor de regio wordt.

Dit project heeft op alle speerpunten effect want het vertegenwoordigd de agribusiness, geeft inrichting aan de logistieke corridor en is absoluut een bijdrage voor het toerisme. Daarmee kan het het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven een impuls geven.

Het project beoogt het gebied tussen Deil en Dodewaard (ca. 33 km) langs de A15/Betuweroute:
– te vergroenen;
– de biodiversiteit te vergroten;
– het geluid te reduceren;
– de CO2-afvang te vergroten.

Fase 01 betreft het realiseren van de eerste drie deelprojecten: afslag Wadenoijen, afslag Tiel West (fruitbomen poten) en een gedeelte van de geluidswand Tiel Centrum (dubbelweefsel aanbrengen).

Dit uitvoeringsproject volgt op een haalbaarheidsstudie. Dankzij deze studie is zowel bij Rijkswaterstaat als bij ProRail beweging gekomen om mee te denken aan een inrichting van de corridor die meer gebiedseigen is. Het onderzoek bracht reuring in de regio, want veel (regionale) partijen hebben zich aangesloten. Rijkswaterstaat en ProRail hebben langlopende onderhoudscontracten en veiligheidsvoorschriften die dwingen tot een ander ontwerp. Desalniettemin wordt er veel meegedacht en zetten de indieners door.

Website
1 mei 2020
STARTDATUM
1 maart 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED