Laanboomroute Betuwe

Indiener: Tree Centre Opheusden

https://deprinkel.nl/bier/


UITVOERINGSPROJECT


Doel van dit project en van de fietsroute is verbinding leggen tussen de laanboomteeltsector en de recreant. Samen met de laanboomteeltsector wordt gezocht naar mogelijkheden voor dwarsverbindingen om de beleving van het landschap en recreatie te vergroten. Zo draagt het project bij aan vergroting van de naamsbekendheid van de regio en het uitdragen van de laanboomteelt. Bovendien wordt ingezet op versterking van een brede samenwerking tussen de betrokken publieke en private partijen.

Website
1 november 2010
STARTDATUM
1 juni 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED