NIEUWS

Recreatie en Toerisme: RIF-haalbaarheidsstudie ‘Munnikenland’ levert acht projecten op


9 november 2018 – Hoe kan het prachtige gebied Munnikenland in het uiterst westelijke deel van de Bommelerwaard in de regio FruitDelta Rivierenland meer bekendheid krijgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aantal bezoekers verdubbelt van 100.000 naar 200.000 per jaar? Om dit te onderzoeken en te komen tot concrete projecten ontving de initiatiefnemer, de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR), een bijdrage uit ons Regionaal Investeringsfonds. Het onderzoek is afgerond en werd op 8 november gepresenteerd in Slot Loevestein, een belangrijke toeristische hotspot in Munnikenland.

Studie draagt bij aan ambitie voor Recreatie & Toerisme
De haalbaarheidsstudie was erop gericht om samen met publieke en private shareholders gezamenlijke ambities en doelen voor Munikkenland op te stellen. Om zo een samenhangend en gedragen toeristisch-recreatief investeringsprogramma voor het gebied te kunnen opstellen. Voor deze studie investeerde de stichting eigen geld en ontving ze een bijdrage van de gemeente Zaltbommel en ons Regionaal Investeringsfonds. Het doel – projecten realiseren d.m.v. een gebiedsinvesteringsprogramma – draagt namelijk bij aan onze ambitie voor het speerpunt Recreatie & Toerisme: een jaarlijkse omzetstijging van 5% in de sector recreatie en toerisme in Rivierenland.

Projectleider Rob Berkers van STIRR presenteerde de resultaten namens de partijen

Projecten
De studie leverde onderstaande, samenhangende projecten op:

 1. Entree Loevestein/Munnikenland
 2. Ontwikkelen natuurspeeltuin
 3. Ontwikkelen pop-up kampeer- en/of festivalterrein
 4. Uitbreiden B&B-faciliteiten Loevestein
 5. Inpassing diervoederbedrijf FeedValid (landart)
 6. Organiseren evenementen
 7. Inspelen op de riviercruisemarkt
 8. Uitvoering plannen Slot Loevestein/Munnikenland

Deze projecten hebben een meerwaarde voor het totale gebied. Ze spelen in op de gebruiks-, narratieve en attractiewaarde, maar ook op de bereikbaarheid en promotie van het gebied. Bovendien past het gebiedsinvesteringsprogramma met de acht specifieke projecten binnen de verhaallijn ‘Kastelen’ van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

Wie gaan aan de slag?
Alle betrokken partijen willen graag tot concrete resultaten komen om Munnikenland toeristisch-recreatief te versterken. Dit zijn:

 • Brasserie De Buurman
 • Dunea
 • Gemeente Zaltbommel
 • Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland
 • Slot Loevestein
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard
 • Stichting Ruimte voor Buitensport en Recreatie

Vervolg
De partijen gaan door in een bestuurlijke werkgroep. Een procescoördinator moet ervoor zorgen dat de projecten worden uitgevoerd en de ambities voor het gebied worden gehaald. De coördinator/coach van het Regionaal Investeringsfonds, Marien Borgstein, wees de betrokken partijen op de mogelijkheden om daarvoor een aanvraag in te dienen bij het fonds. Dat geldt voor iedereen met een goed idee om de regio verder te ontwikkelen en te versterken.

Klik hier voor het volledige Ambitieprogramma Munnikenland >>
Klik hier voor meer informatie over het Regionaal Investeringsfonds >>