GPS-boomgaardspuit

Indiener: Hol Spraying Systems (HSS)

https://deprinkel.nl/bier/


UITVOERINGSPROJECT


Dit uitvoeringsproject betreft het uitvoeren van demonstraties bij fruittelers en Proeftuin Randwijk met een innovatie GPS-gestuurde boomgaardspuit gedurende het teeltseizoen 2018 en 2019. De opgedane ervaring wordt gedeeld met de fruitsector en stakeholders.

Website
1 mei 2010
STARTDATUM
31 december 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

BEOOGD EINDRESULTAAT

Draagvlak bij en communicatie naar fruittelers, leidend tot bewustwording over de mogelijkheden en voordelen van de GPS-boomgaardspuit. Op basis van de praktijkervaring wordt het product verder ontwikkeld. Het project draagt bij aan innovatie van nieuwe systemen. De introductie van nieuwe technologieën draagt bij aan de duurzaamheid en de concurrentiepositie van de regionale agribusiness.IMPRESSIES
WERKGEBIED


REGIONAAL