Gebiedsfonds Rivierenland (fase 2)

Indiener: Gebiedscoöperatie Rivierenland B.A.HAALBAARHEIDSSTUDIE


Deze fase is het vervolg op fase 1 uit 2017, waarin zicht werd verkregen op de financiële en organisatorische haalbaarheid van een gebiedsfonds voor Rivierenland. Met zo’n fonds kunnen alle ondersteunende faciliteiten en opstartkosten voor de burgerinitiatieven in de regiogemeentes worden gefinancierd. De activiteiten van fase 2 bestaan uit: (1) Een voorbeeldproject uitwerken om duidelijk te maken wat integrale gebiedsontwikkeling precies inhoudt, (2) Gebiedsboekhouding, bestaande uit a) analyse van uitvoeringsprogramma’s en verkiezingsprogramma’s en b) inrichten (model) van een gebiedsboekhouding.

Website
1 januari 2010
STARTDATUM
27 februari 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED