GebiedsEnergieStrategie: Participatie Proeftuinen in de Bommelerwaard

Indiener: Coöperatie BommelerwaarHAALBAARHEIDSSTUDIE


We staan voor een enorme klimaat- en energieopgave. Dat vraagt een gecoördineerde aanpak. Dit project betreft een onderzoek naar de haalbaarheid van gebiedsafspraken voor ‘local for local’-oplossingen van warmte-energietransitie in de Bommelerwaard door (1) gesprekken met stakeholders, (2) afstemming van belangen en (3) inventarisatie van meekoppelkansen.

Website
1 juni 2010
STARTDATUM
30 juni 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED