GebiedsEnergieStrategie: Participatie Proeftuinen in de Bommelerwaard

Indiener: Coöperatie BommelerwaarHAALBAARHEIDSSTUDIE


We staan voor een enorme klimaat- en energieopgave. Dat vraagt een gecoördineerde aanpak. Dit project betreft een onderzoek naar de haalbaarheid van gebiedsafspraken voor ‘local for local’-oplossingen van warmte-energietransitie in de Bommelerwaard door (1) gesprekken met stakeholders, (2) afstemming van belangen en (3) inventarisatie van meekoppelkansen.

Website
1 juni 2010
STARTDATUM
30 juni 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

BEOOGD EINDRESULTAAT

Een schriftelijke rapportage met de uitwerking van een concept met gebiedsafspraken en bijbehorende uitvoeringsagenda t.a.v. de warmte-energietransitie. Op basis van een gebiedsdialoog in de Bommelerwaard over een gedragen aanpak t.a.v. de warmte-energietransitie, een verdieping van de GebiedsEnergieStrategie gericht op de ‘local for local’-variant met een breder pallet van meekoppelkansen en een stakeholder- en belangenanalyse. Het project draagt zo op innovatieve wijze bij aan het verduurzamen van de agribusiness. En is bovendien gericht op het betrekken van lokale werkgelegenheid bij de uitvoering van de warmte-energietransitie.IMPRESSIES
WERKGEBIED