Fruit Tech Campus

Indiener: Stichting Fruit Tech CampusUITVOERINGSPROJECT


Het innovatie- en opleidingsprogramma van Fruit Tech Campus verbetert de verbinding tussen beschikbare arbeid en de vraag naar steeds meer fruit(technisch) geschoolde arbeid. De Fruit Tech Campus versterkt de positie van de regio Rivierenland in de Noordwest Europese Fruitteelt als het hart van fruit in Nederland.

De kracht van de Fruit Tech Campus zit in de combinatie van onderwijsvernieuwing (leven lang leren), innovatie versterken door onderwijs (onderzoekend leren, leren onderzoeken) en een community van bedrijfsleven incl. startups in fruit, data en technologie (cluster/campus gedachten). In de Campus daagt het bedrijfsleven onderwijs uit de juiste opleidingen te leveren maar werkt hier ook zelf aan mee.

Hierbij wordt er gewerkt in:
1. een unieke combi van MBO en HBO in groen onderwijs;
2. inzet van programma’s uit onderwijs als innovatie voor de fruit(teelt) o.a. lectoren;
3. ontwikkeling van HBO Minors etc. voor fruit, tech en data;
4. Business Netwerkontwikkeling in de regio fruit/technologie/data;
5. Start Up-programma.

Website
1 oktober 2020
STARTDATUM
1 oktober 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED