Duurzame veren Rivierenland

Indiener: Uit®waardeUITVOERINGSPROJECT


Met dit project wil Uiterwaarde samen met haar partners een belangrijke stap zetten in innovatie. Dat wil zij doen d.m.v. het introduceren van elektrische veren in de regio Rivierenland.

Specifiek wordt hierbij ingezet op de verbinding Lienden – Rhenen. Er is gekozen voor deze verbinding omdat de huidige veerpont (motorisch) in behoorlijk slechte staat is. Bovendien zijn beide gemeenten positief over de innovatie en beschikken zij over financiële middelen.

De kennis en ervaring die wordt opgedaan met de bouw en in de vaart brengen van de nieuwe veerpont zal ook gebruikt worden voor de gewenste omschakeling naar elektrisch van andere veren, zoals die van Culemborg-Houten – Everdingen (de zgn. Liniepont).

Website
1 januari 2020
STARTDATUM
31 januari 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED


REGIONAAL