VAN UITERT BEHEER BV

Drijvend Zonnepark

Indiener: Van Uitert Beheer BVHAALBAARHEIDSSTUDIE


Doelstelling van het project is om te onderzoeken wat de technische en financiële haalbaarheid is van zonneparken, drijvend toegepast op waterbassins in de tuinbouw.

15 mei 2010
STARTDATUM
15 september 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

DEFINITIEF EINDRESULTAAT

De toepassing van zonnepanelen op waterbassins van tuinbouwondernemingen levert ruimtelijk geen problemen op. De bassins zijn al bestemd en geschikt om panelen, geplaatst op een drijvende constructie, op te plaatsen. Voorwaarde is dat voorafgaand het zeil in het bassin wordt vervangen om voldoende lang mee te kunnen gaan. De drijvende constructies zijn nog duur doordat ze geïmporteerd moeten worden. De toepassing kan helpen om de energietransitie in de regio te versnellen en het verdienmodel en de concurrentiepositie van regionale ondernemers te versterken. In potentie biedt het nieuwe werkgelegenheid in de maakindustrie.IMPRESSIES
WERKGEBIED