Discovery: FreshMonitor

Indiener: Service2FruitUITVOERINGSPROJECT


Met dit project wordt een webapplicatie ontwikkeld als managementtool voor de fruithandel. Gebruikers wordt marktinformatie aangeboden. Het project houdt concreet in, het (1) onderzoeken van de (markt)informatiebehoefte van o.a. ondernemers uit regio Rivierenland, en (2) het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een webgebaseerde managementtool.

Het project leidt tot innovatieve methoden en technieken en versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven. Ook stimuleert het duurzame ontwikkeling in de regio.

Website
1 augustus 2010
STARTDATUM
1 mei 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

EINDRESULTAAT

Het project leverde het online dashboard ‘FreshMonitor’ op, gericht op belanghebbenden in de fruit sector: telers, handelaren, transportbedrijven en andere dienstverleners. De Freshmonitor is in staat om marktinformatie real time weer te geven voor ondernemers in de agribusiness door het filteren van gegevens uit de database van Service2Fruit en Service2Trees. Zo kunnen ondernemers de markt beter doorgronden. Honderden ondernemers hebben zich geregistreerd of zijn dit van plan en door continue dataverzameling en informatiedeling worden zij voorzien van betere interpretatie van de markt. Dit komt de agribusiness, economie, innovatie, concurrentiepositie en duurzame ontwikkeling in de regio ten goede.IMPRESSIES
WERKGEBIED