Discovery: FreshMonitor

Indiener: Service2FruitUITVOERINGSPROJECT


Met dit project wordt een webapplicatie ontwikkeld als managementtool voor de fruithandel. Gebruikers wordt marktinformatie aangeboden. Het project houdt concreet in, het (1) onderzoeken van de (markt)informatiebehoefte van o.a. ondernemers uit regio Rivierenland, en (2) het ontwerpen, ontwikkelen en testen van een webgebaseerde managementtool.

Het project leidt tot innovatieve methoden en technieken en versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven. Ook stimuleert het duurzame ontwikkeling in de regio.

Website
1 augustus 2010
STARTDATUM
1 mei 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED