Jarno Goesten Packing B.V.

De innovatieve, verbeterde witte champignon

Indiener: Jarno Goesten Packing B.V.UITVOERINGSPROJECT


Het project behelst de aanpassing van de locatie van Jarno Goesten Packing B.V. Binnen de kwekerij zullen drie teeltcellen worden verbouwd tot verpakkingsruimte om de Vitamin D-booster in productie te nemen. Deze machine zorgt voor een verhoogd vitamine D-gehalte in champignons. Hiernaar is vraag, nu de consument zich steeds meer bewust is van gezonde voeding.

Website
1 december 2010
STARTDATUM
31 december 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

EINDRESULTAAT

Het beoogde supplement bleek niet haalbaar. Het vitamine D-gehalte van de champignon is goed beïnvloedbaar met een UV-behandeling, maar het wettelijk kader vormt een beperking: een poeder met het benodigde vitamine D-gehalte wordt door de EU geclassificeerd als ‘novel food’. Het is een lang proces om goedkeuring te krijgen voor het op de markt brengen. En de uitkomst is onzeker. Er is gekozen voor een alternatieve denklijn, namelijk het toedienen van mineralen aan champignons, maar ook dat bleek moeilijk haalbaar.IMPRESSIES
WERKGEBIED