Compoststrooier

Indiener: Kwekerij Maatschap G.E. Op ‘t HofHAALBAARHEIDSSTUDIE


Het onderzoeken van de financiële en technische haalbaarheid van een nieuw soort compoststrooier voor met name de boomteelt. Hierbij wordt het door innovatie mogelijk om meer bodemgericht te werken en jaarrond te strooien (dus ook in natte periodes). Ook op plekken/percelen waar strooien normaal niet mogelijk is. Doordat er in één richting wordt gestrooid, wordt het mogelijk ook hoeken goed te bereiken. Daarbij kunnen de sloten vermeden worden. Hierdoor ontstaat er een verbetering van de bodemkwaliteit.

Website
1 oktober 2020
STARTDATUM
31 maart 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED