Collectieve CO2-voorziening Bommelerwaard

Indiener: Greenport GelderlandHAALBAARHEIDSSTUDIE


De doelstelling is om met de ondernemers uit de klankbordgroep Energie van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard te komen tot een duurzame businesscase voor collectieve externe CO2-voorziening. De tuinbouw gebruikt CO2 als nuttige meststof voor planten. Externe CO2 verlaagt de vraag naar fossiele brandstoffen (aardgas).

Website
1 mei 2010
STARTDATUM
1 mei 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD

BEOOGD EINDRESULTAAT

Een businesscase uitgewerkt door twee aanbieders, bestaande uit twee varianten: (1) de realisatie van een open net waarbij een partij in de infrastructuur investeert en een derde partij zorgdraagt voor de levering van CO2 en (2) de realisatie van een net waarbij levering en netinvesteringen bij één partij liggen, maar flexibiliteit in contractduur mogelijk is. Externe CO2 zorgt voor een reductie in het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas), daarmee draagt het project op een innovatieve manier aan het verduurzamen van de tuinbouw.IMPRESSIES
WERKGEBIED