Collectieve CO2-voorziening Bommelerwaard

Indiener: Greenport GelderlandHAALBAARHEIDSSTUDIE


De doelstelling is om met de ondernemers uit de klankbordgroep Energie van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard te komen tot een duurzame businesscase voor collectieve externe CO2-voorziening. De tuinbouw gebruikt CO2 als nuttige meststof voor planten. Externe CO2 verlaagt de vraag naar fossiele brandstoffen (aardgas).

Website
1 mei 2010
STARTDATUM
1 mei 2010
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED