Bouvardia, volwaardig alternatief voor o.a. de chrysantenteelt Rivierenland

Indiener: Chrywijk BVUITVOERINGSPROJECT


Dit project heeft als doel om een stabiele productie van uitgangsmaterialen te creëren. Om zo opschaling van de teelt van de Bouvardia Brilliant Selection te realiseren en een stabiele keten te creëren. D.m.v. het aanschaffen van de benodigdheden, het testen van het nieuwe proces en uiteindelijk het produceren van het uitgangsmateriaal zal ketenintegratie plaatsvinden en kan de als pilot ingezette teeltwijze voor Bouvardia verder worden ontwikkeld.

Website
1 november 2010
STARTDATUM
1 juli 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED