Boter, Kaas en Eieren

Indiener: Mijn KaasKoeUITVOERINGSPROJECT


Het project richt zich op het op economisch haalbare wijze (houdbare) streekproducten produceren en distribueren naar betrokken consumenten in de regio. Daarbij wordt de consument voorzien van inzicht in het voortbrengingsproces van de producten d.m.v. nieuwsbrieven, educatie en workshops. Zo wordt de marge verplaatst van de retail naar de producent, invulling gegeven voor een verdienmodel voor natuurinclusieve landbouw en worden de kosten voor distributie verlaagd door een verbreed productiepakket.

De streekproducten omvatten (1) traditionele zure roomboter van Den Eelder, (2) vrije uitloop-eieren van Linda de Groot en (3) streekproductkaas van mijn Kaaskoe.

Website
1 september 2010
STARTDATUM
31 december 2020
EINDDATUM
maanden: 0
LOOPTIJD


IMPRESSIES
WERKGEBIED