Boomgaard van de Toekomst

Indiener: Leeuwis Fruit Mts.UITVOERINGSPROJECT


Een pilot voor het opzetten van een duurzame boomgaard. Het omhelst het goed verkennen en realiseren van een afzet- en ketenaanpak voor duurzaam telen en het realiseren van een demoperceel waarin afnemers, telers en betrokkenen kennis kunnen nemen van de fruitteelt en de mogelijkheden om deze verder te verduurzamen.

Website
1 mei 2010
STARTDATUM
30 juni 2020
EINDDATUM
MAANDEN:0
LOOPTIJD

BEOOGD EINDRESULTAAT

Het duurzamer telen van hardfruit door de gevraagd elektriciteit voor de boomgaard op te weken met met zonnepanelen. Maar ook door gerichter water en voeding te geven d.m.v. vochtsensoren en door het terugdringen van gewasbescherming. Met het ontwikkelen van een innovatieve, duurzaam geïntegreerde ketenaanpak, wordt het duurzaam telen voor meer telers een verdienmodel.IMPRESSIES
WERKGEBIED