Riek Bakker, foto Mart Boudestein

Riek Bakker (foto: Mart Boudestein)

Riek Bakker over woningbouw in Rivierenland

De regio Rivierenland staat de komende jaren voor een forse woningbouwopgave. Door de hele regio zullen gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers met elkaar aan de slag moeten om de productietrein op gang te krijgen en te houden. Dat gaat niet vanzelf. Woningbouw in de huidige context is enorm complex en vraagt het uiterste van zowel de harde als zachte vaardigheden van alle betrokkenen.

50 jaar ervaring

Als hoofdspreker op ons congres op 26 januari 2023 zal Riek Bakker haar visie geven op onze opgave. Ze zal daarbij putten uit vijf decennia ervaring als stedenbouwkundige, adviseur en manager van ruimtelijke opgaven in Nederland.

Belang van het proces

Riek Bakker wordt gezien als één van de grondleggers van de moderne gebiedsontwikkeling. Daarin zijn niet alleen programma en ontwerp leidend. Het proces is minstens zo belangrijk voor het behalen van resultaten. Riek Bakker kreeg landelijke bekendheid in haar rol als directeur Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam. Ze was daar initiatiefnemer en eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling van de Kop van Zuid.

Meer informatie over het congres op 26 januari lees je hier.
Aanmelden voor het congres kan via de knop hieronder.