Zo versterken wij onze regio

De acht gemeenten van FruitDelta Rivierenland werken samen met andere overheden, ondernemers, organisaties/onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers (de 5 O’s) aan een nieuw toekomstperspectief voor de regio. FruitDelta Rivierenland is toe aan een herijking van economische ambities voor de komende vier jaar (2021-2024), maar ook van de strategische opgaven voor de langere termijn (2021-2030). Het belang van strategische keuzes voor de toekomst heeft door de coronacrisis een extra dimensie gekregen. Inhoudelijk (wat zijn de effecten voor de regio en hoe spelen we daarop in) en voor de wijze waarop we met elkaar werken aan het nieuwe toekomstperspectief. Dit zal namelijk – voorlopig – vooral digitaal gebeuren in plaats van via ‘live’ ontmoetingen. Samenwerking in de regio is nu meer dan ooit nodig om onze economische ontwikkeling een impuls te geven.

Klik op de foto van het desbetreffende onderwerp om naar de pagina te gaan.

Samenwerken in coronatijd

Reg. Economisch Ambitiedocument

Strategische Gebiedsagenda