NIEUWS

Regionale raadsbijeenkomst: Ambitiedocument 2.0, RIF en Raadskring Regio Rivierenland

27 mei 2019 – Op maandagavond 20 mei verzamelden zich tientallen raadsleden in het gemeentehuis van gemeente West Maas en Waal in Beneden-Leeuwen. Op de agenda stonden twee sessies: in de raadszaal kwamen het voorgenomen vervolg op ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en de tussentijdse evaluatie van het Regionaal Investeringsfonds aan bod. In een andere zaal ging de Initiatiefgroep Raadskring Regio Rivierenland in gesprek over de invloed die raden hebben op Gemeenschappelijke Regelingen.

Opening door voorzitter
In zijn openingswoord stipte voorzitter Hans Beenakker kort het belang aan van de onderwerpen van de avond. En sprak hij zijn hoop uit op veel input van de raadsleden. Elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen is belangrijk. Zowel in formele als informele setting. Daarom maakte hij meteen van de gelegenheid gebruik om (met de vers-van-de-pers uitnodigingskaart in de hand) de aanwezigen uit te nodigen voor de Nationale Kersenparty 2019 op vrijdagmiddag 28 juni.

Regionaal Ambitiedocument na 2020
Momenteel zit Regio Rivierenland middenin de uitvoeringsfase van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020. Met drie economische speerpunten werken wij aan de economische ontwikkeling van onze regio. Het jaar 2020 komt snel dichterbij en de vraag ‘wat komt er daarna?’ dient zich aan. Wij hebben het voornemen om een vervolg op het bestaande ambitiedocument te maken en nemen de raadsleden uiteraard mee in dit proces. Dit doen wij juist voordat het proces start, zodat de raden de optimale mogelijkheid krijgen om hierbij betrokken te zijn. Om meteen de daad bij het woord te voegen, stelde Hans Beenakker na zijn presentatie over dit onderwerp de raadsleden een aantal vragen. Zij konden individueel en direct op hun smartphone of tablet de vragen beantwoorden en deze antwoorden en reacties realtime op het presentatiescherm bekijken. In een later stadium zullen de raadsleden ook nog apart worden bevraagd.

Klik op de afbeeldingen om te vergroten. Zie onder voor alle resultaten.

Tussenevaluatie Regionaal Investeringsfonds
Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) bestaat inmiddels ruim twee jaar; een uitstekend moment voor een tussentijdse evaluatie van dit instrument. De raadsleden hebben deze evaluatie (in concept) al ontvangen. Marien Borgstein, coach/poortwachter van het RIF, gaf een presentatie en vroeg de raadsleden (ook via hun smartphone of tablet) om hun mening: wat gaat goed en wat zijn verbeterpunten?

RIF-coach Marien Borgstein, klik op de afbeeldingen om te vergroten. Zie onder voor alle resultaten.

Economic Board (EB)-leden Thea van Kemenade (Business Development en Projectontwikkeling Radboud Universiteit), Patrick Janssen (CEO Wipeout the Netherlands) en Ien Stijns (voormalig directeur Slot Loevestein) vertelden over hun werk in de EB. Ook kwam een aantal projectleiders van RIF-projecten aan het woord: Gert van Daalen van Kwekerij de Hazekamp (LED-verlichting Alstroemeria-teelt), Sol Wortelboer van SUP SUP CLUB (suppen op de Linge), Erik Kaemingk van Greenport Gelderland (Leren en innoveren in de tuinbouw) en Arjen Schamhart van Energiebedrijf Thermo Bello BV (Samenwerken aan slimme elektrische mobiliteit). Zij konden direct en vanuit de eigen praktijk vragen beantwoorden en zaken toelichten.

EB-leden Thea van Kemenade, Patrick Janssen en Ien Stijns
RIF-projectleiders Gert van Daalen, Sol Wortelboer, Erik Kaemingk en Arjen Schamhart 

Raadskring Regio Rivierenland
Raadskring Regio Rivierenland is een initiatief van drie raadsleden: Nanda van Doremalen (VVD Buren), Peter Elferink (ProTiel) en Frans van Gelder (CDA West Maas en Waal). Het is hun missie om de acht raden van Regio Rivierenland meer grip te geven op het besluitvormingsproces bij gemeenschappelijke regelingen. De bijeenkomst was de start van het gesprek tussen de acht raden. Nanda van Doremalen introduceerde het initiatief en haar mede-initiatiefnemers en legde de kernvraag neer: hoe kunnen we het besluitvormingsproces verbeteren om de stem van de raden beter hoorbaar te maken in de GR’en? Zij vroeg de raadsleden om hun knel- en verbeterpunten wat betreft GR’en kenbaar te maken. Deze werden direct genoteerd.

De drie raadsleden zagen deze bijeenkomst nadrukkelijk als eerste aanzet. Zij wilden de eerste stappen zetten om dit gesprek in de toekomst mogelijk te maken. Daarom sloten zij af met een aantal actiepunten en vervolgafspraken. Bij voldoende steun kunnen alle Rivierenlandse raadsleden samen wat in beweging zetten. Op haar Facebook-pagina legt de raadskring uit wat haar eerste doelen zijn.

Meer foto’s van de avond