Loading...
Regionaal investeringsfonds 2018-02-28T14:14:43+00:00

Regionaal Investeringsfonds

Hoe gaan wij onze ambities realiseren?

Door middel van concrete (publiek)private projecten. Die kosten uiteraard geld. Een eigen Regionaal Investeringsfonds (RIF) maakt het mogelijk om projecten te stimuleren. En om initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te cofinancieren.

Projecten dragen bij aan ambities

Wij investeren in projecten van ondernemers en ondernemende inwoners uit onze eigen regio, bij voorkeur het MKB. Deze projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van onze ambities. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van ons gebied.

Het RIF als steun in de rug

Ondernemers en ondernemende inwoners met goede projectplannen en eigen kapitaal kunnen een beroep doen op het RIF. De steun uit het RIF komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp.

Hoe werkt het Regionaal Investeringsfonds?

Business Generator

Werking Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland

Samenvatting werking

U meldt zich met uw projectplan bij de poortwachter/coördinator RIF. Hij screent uw aanvraag en daarna zijn er drie mogelijkheden:

Mogelijkheid 1

Uw aanvraag voldoet aan alle criteria en wordt aan de Economic Board voorgelegd ter beoordeling. Gaat de Economic Board akkoord met uw plannen, dan ontvangt u een bijdrage en gaat u aan de slag.

Mogelijkheid 2

Uw aanvraag is nog niet ‘rijp’ voor beoordeling door de Economic Board en u wordt doorverwezen naar partijen om meer kennis op te doen en uw aanvraag aan te passen zodat de Economic Board het kan beoordelen.

Mogelijkheid 3

Om helder te krijgen of uw aanvraag in aanmerking kan komen voor honorering, is advies nodig. U wordt doorverwezen naar andere partijen. Na dit traject beoordeelt de Economic Board uw aanvraag.

De Economic Board

Het Regionaal Investeringsfonds wordt beheerd door de Economic Board. Maar wat doet de board en wie zitten erin?

Informatie over de EB

Criteria

Uw project moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds.

Informatie over criteria

Aanvraag indienen

Voldoet uw projectplan aan de criteria voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds, dan kunt u een aanvraag indienen.

Een aanvraag indienen

Voorbeeldprojecten

De eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds van 2017 leverde dertien goede projecten en haalbaarheidsstudies op. De projectleiders hebben een bijdrage ontvangen uit het fonds en gaan aan de slag met de uitvoering. In de film hieronder lichten wij er vier projecten uit.

De kracht van het RIF

De grote kracht van het Regionaal Investeringsfonds is de sterke samenwerking tussen de O’s die ermee wordt bekrachtigd. Dit is een voorwaarde, want voor vooruitgang is niet alleen de inzet nodig van de overheid, maar ook die van het onderwijs, het onderzoeksveld, organisaties en ondernemers, maar ook van de inwoners van onze regio FruitDelta Rivierenland.

Multiplier

Met het Regionaal Investeringsfonds tonen wij een enorme wil en daadkracht. Door het aanjagen en ondersteunen van de initiatieven en het commitment van ondernemers (die eigen kapitaal in hun idee investeren), kunnen wij cofinanciering met overheidsmiddelen aantrekken. Er is sprake van een multiplier en het verstevigt de positie van onze regio op alle niveaus.