NIEUWS

Subsidie voor vernieuwende projecten in de regio FruitDelta Rivierenland

Ondernemers en ondernemende inwoners kunnen weer financiële bijdrage aanvragen bij Regionaal Investeringsfonds

27 september 2019 – Ondernemers en ondernemende inwoners kunnen weer een beroep doen op het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. De tweede aanvraagronde van dit jaar is gestart. Mensen met een innovatief project- of onderzoeksvoorstel dat de regio zal versterken en ontwikkelen, kunnen daarvoor tot en met zaterdag 2 november 2019 een financiële bijdrage aanvragen. Dat doen zij via het digitale loket van het RIF op deze website.

Symbolische opening
Hans Beenakker – voorzitter van FruitDelta Rivierenland en burgemeester van Tiel – opende het digitale loket van het RIF symbolisch op 21 september. Dat gebeurde tijdens het programma voor de zakelijke relaties van de Stichting 4-Stromenland en FruitDelta Rivierenland voorafgaand aan het Fruitcorso Tiel. Als hoofdsponsor van dit fruitfeest vervult FruitDelta Rivierenland het gastheerschap. Hans Beenakker: “Zoals voor het Fruitcorso honderden vrijwilligers elk jaar samenwerken om er een fantastisch evenement van te maken, zo werken binnen FruitDelta Rivierenland allerlei partijen samen om de regio te versterken en verder te ontwikkelen: de overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners, oftewel, de vijf O’s.”

De hele regio profiteert
Voor die ambitie is natuurlijk geld nodig. Het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan voor onze prachtige regio. Hans Beenakker: “Sinds de start van het RIF in 2017 zijn er na vier rondes al 66 projecten van de grond gekomen. Het maakt initiatieven mede mogelijk die onze regionale agribusiness, economie & logistiek en recreatie & toerisme versterken. En daarvan profiteren wij allemaal! Wij zien dat elke euro die de gemeenten tot nu toe investeerden er 4,8 opleverde. De RIF-projecten dragen bij aan de innovatie- en concurrentiekracht van de regio en daarmee zijn wij aantrekkelijker geworden voor bedrijven om zich hier te vestigen. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid. Toeristische initiatieven maken het nóg fijner om in onze regio te verblijven. Bovendien zetten we stappen in duurzaamheid en worden we voor meer en meer (inter)nationale partijen een waardevolle samenwerkingspartner.”

Voorbeelden van projecten
Innovatieve ideeën zijn zeer welkom. Zo is er gedurende de looptijd van het RIF met een bijdrage uit het RIF in Culemborg het eerste coöperatieve zonnedak met laadplein van Nederland gerealiseerd. Maar ook een realtime online marktinformatiesysteem voor de fruitteelt, de infrastructuur van tuinevenement Gardenista en LED-belichting voor de Alstroemeriateelt van een kwekerij in de Bommelerwaard. En nog veel meer. Hier vindt u een overzicht van alle initiatieven.

Indienen aanvraag
Hier kunnen ondernemers en ondernemende inwoners alle informatie, aanvraagformulieren, toekenningscriteria en initiatieven vinden die eerder een bijdrage ontvingen. Er staat een team van coaches en experts klaar om er samen met de initiatiefnemers voor te zorgen dat hun projecten ingediend kunnen worden.

Beoordeling door onafhankelijk Economic Board
Na de sluitingsdatum op 2 november buigt een onafhankelijke jury van experts, de Economic Board, zich over de inzendingen. Deze jury bestaat uit tien leden die de samenwerkende O’s binnen FruitDelta Rivierenland vertegenwoordigen. Zij beoordelen de inzendingen individueel en beslissen uiteindelijk samen welke voorstellen een bijdrage ontvangen. De Economic Board gebruikt de opgestelde RIF-criteria als basis voor hun beoordeling. Daarbij staat de bijdrage aan de economische ontwikkeling op één of meer van de drie regionale speerpunten centraal. De steun komt ook in immateriële vorm; zo delen de leden kennis en kunde, adviseren zij en kunnen zij indieners in contact brengen met hun eigen netwerk om het idee tot een succes te maken.