Regionaal Investeringsfonds: Regionale voedselketen Puur Betuws van start

Goed nieuws over het Regionaal Investeringsfonds-project Puur Betuws! Vanaf juli is het zover: dan kan dan kan iedereen Рvan consument tot speciaalzaak Рeenvoudig via het online platform www.puurbetuws.nl Betuwse streekproducten leveren en kopen. Puur Betuws stimuleert lokale, duurzame producten en inclusieve werkgelegenheid en is een initiatief van coöperatie De Fruitmotor, Werkzaak Rivierenland, The Plant, Food Value en de Betuwse Fruitshop. Naast ondersteuning vanuit het RIF (tweede ronde 2018) krijgt Puur Betuws steun van gemeenten uit Rivierenland en een POP3-subsidie van Europa en Provincie Gelderland.