NIEUWS

Regionaal Investeringsfonds: Economic Board beoordeelt initiatieven tweede ronde 2019

18 december 2019 – Elk jaar kunnen ondernemende inwoners en ondernemers tweemaal aankloppen bij het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. Voor mensen met innovatieve ideeën, die voldoen aan de toekenningscriteria van het fonds, is er financiële steun voor die initiatieven. De Economic Board van FruitDelta Rivierenland beoordeelt als onafhankelijk orgaan de aanvragen die binnenkomen en adviseert vervolgens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland over de besteding van het geld. De leden vergaderden op 11 december over de bijna 30 ingediende projecten die binnenkwamen in de tweede ronde van 2019.

Economic Board: onafhankelijke experts

De leden van de Economic Board zijn professionals die ieder hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Zij vertegenwoordigen de O’s die samenwerken binnen FruitDelta Rivierenland: ondernemers, overheid, onderzoek/onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners. De leden zijn slagvaardig en zien scherp toe op de effectiviteit van de inzet van het geld. Zij beoordelen niet alleen de aanvragen, maar delen ook kennis en kunde met de aanvragers en kunnen hen in contact brengen met partijen die zinvol kunnen zijn bij het realiseren van de projecten. De Economic Board adviseert het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland over de besteding van het geld.

Wat opviel…

Op woensdagavond 11 december vergaderden de leden in Hotel Van der Valk in Tiel. Onder leiding van Regiovoorzitter Hans Beenakker passeerden de ingediende voorstellen en aanvragen de revue. Opvallend was het innovatieve gehalte van de haalbaarheidsstudies. Bij de uitvoeringsprojecten viel op dat er deze keer nadrukkelijk aanvragen bijzaten uit de onderwijshoek, gericht op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven buiten het bestaande curriculum.

Opschalen voor grotere impact

Sinds de oprichting van het Regionaal Investeringsfonds in 2017 zijn tot en met de 1e ronde 2019 al 164 aanvragen ingediend die bijdragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. Daarvan werden er 73 gehonoreerd met een bijdrage. Het fonds is uniek in Nederland en blijkt een gouden greep voor de regio. Met elke geïnvesteerde euro weten de meeste projectleiders een veelvoud aan co-financiering te werven, naast hun eigen investering. Hierdoor kunnen projecten opschalen en dat vergroot hun impact. Een goed voorbeeld daarvan is één van de eerste initiatieven die in 2017 werd gehonoreerd met een bijdrage. Dit was de verkenning van Greenport Gelderland naar een duurzame kennisinfrastructuur in de tuinbouw in Rivierenland. Het initiatief leidde tot het project ‘Leren en innoveren in de Tuinbouw’, wat vervolgens ook kon rekenen op steun van de provincie Gelderland. Zij kende het project een subsidie toe van € 460.000, ondermeer via de gebiedsopgave Gelderse Corridor.

Innovatieversneller

Het Regionaal Investeringsfonds wil innovatie in de regio aanjagen. Met een bijdrage uit het fonds kunnen indieners net dat zetje krijgen om te starten. De bijdrage kan samen met de kennis en inhoudelijke steun van de Economic Board-leden ervoor zorgen dat initiatieven sneller van de grond komen. Dat heeft de regio nodig om mee te kunnen komen met de landelijke en internationale ontwikkelingen én hier in sommige gevallen zelf in voorop te lopen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het RIF-project Smartpackr (verpakken van appels, Fruitmaster), Elektrisch Oplaadplein (het eerste in Nederland!, Vrijstad Energie/Coöperatieauto B.A., Culemborg) en LED-verlichting binnen de Alstroemeria teelt (Kwekerij de Hazekamp, Brakel).

Bekendmaking gehonoreerde initiatieven

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland heeft inmiddels het advies van de Economic Board ontvangen. Op 14 januari wordt bekendgemaakt welke initiatieven uit de tweede ronde van 2019 kunnen rekenen op een financiële bijdrage.

  • Dit zijn de gehonoreerde projecten van de eerste ronde van 2019.
  • De gehonoreerde initiatieven van alle rondes zijn hier te vinden.

Ook een aanvraag indienen?

Op 13 maart 2020 opent het digitale loket van het Regionaal Investeringsfonds weer voor het indienen van aanvragen. Maar contact opnemen kan nu al. De coach van het fonds staat klaar om alle vragen te beantwoorden en indieners te adviseren over hun aanvraag. Alle informatie, formulieren en de contactgegevens van de coach vindt u hier.