NIEUWS

Regionaal  Investeringsfonds geeft extra impuls aan regionale economie

Regio Deal Fruitdelta Rivierenland maakt bonusjaar Regionaal Investeringsfonds mogelijk

19 maart 2021 – Dankzij de Regio Deal tussen de Rijksoverheid, Provincie Gelderland en Regio Rivierenland is het mogelijk om het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland een jaar langer open te stellen voor ondernemers, ondernemende inwoners die met een innovatief idee de regio tot bloei laten komen. Ook in deze economisch moeilijke tijd biedt het fonds een steun in de rug voor projectindieners die de regio slimmer, schoner en aantrekkelijker willen maken. Vanaf 19 maart neemt het RIF weer nieuwe projectaanvragen in behandeling. In het najaar volgt een tweede mogelijkheid om projectaanvragen in te dienen. Besluitvorming over de toekomstige financiering van het RIF wordt meegenomen bij de vaststelling van het nieuwe Regionaal economisch ambitiedocument 2021 – 2024 later dit jaar. 

Het openstellen voor het indienen van innovatieve projecten bij het investeringsfonds is niet nieuw. In de voorgaande vier jaren ondersteunde het RIF al meer dan 100 projecten verspreid over de regio. Met deze investeringen draagt het fonds bij aan innovatieve projecten die zich richten op de economische ontwikkeling van de drie speerpuntsectoren Agribusiness, Economie & Logistieke en Recreatie & Toerisme. Gemiddeld leverde in de afgelopen vier jaar elke geïnvesteerde euro ruim vijf keer zoveel op aan totaalbudget om de projecten te realiseren. Cofinanciering van andere partijen zoals provincie, andere fondsen en eigen uren leverde hieraan een belangrijke bijdrage.

Provincie Gelderland als partner
De activiteiten van het RIF in de afgelopen jaren zijn ook bij provincie Gelderland niet onopgemerkt gebleven. Fruitdelta Rivierenland heeft zich hier laten zien als waardevolle en daadkrachtige samenwerkingspartner. Als onderdeel van de Regio Deal, die is bedoeld om regionale samenwerking en de regionale economie te versterken, wordt een budget vrijgemaakt. Dit stelt het RIF in staat een jaar langer door te gaan met het investeren in innovatieve projecten die de concurrentiekracht en het vestigingsklimaat van de regio versterken.

Bonusjaar
Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland en voorzitter Economic Board: “2021 is voor de regio nadrukkelijk een bonusjaar en in dit bonusjaar zijn we op zoek naar projecten die in deze corona tijden bijdragen aan de economische ontwikkeling én bovengemiddeld innovatief zijn. Andere RIF-criteria zijn: bijdrage aan werkgelegenheid, concurrentiepositie, vestigingsklimaat, samenwerking en duurzame ontwikkeling. Iedere ronde word ik weer verrast door de mooie projecten die er ingediend worden.”

Het indienen van een project kan t/m vrijdag 30 april 2021 via de website. Na de sluitingsdatum beoordeelt de onafhankelijke Economic Board, die bestaat uit diverse vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners, de ingediende projecten. De board brengt daarna een advies uit aan het Algemeen Bestuur van de regio over de toekenning van een financiële bijdrage. Naast een financiële bijdrage, ontvangen projecten ook steun in immateriële vorm; de Economic Board deelt kennis en kunde en brengt eventueel indieners in contact met hun eigen netwerk om het idee tot een succes te maken.