NIEUWS

Met de Regio Deal in volle vaart

28 april  2021 – Met de Regio Deal zijn we in volle vaart gestart met de uitvoeringsfase. Dit betekent dat bijna alle projecten nu in uitvoering zijn én dat we de eerste bijeenkomsten met elkaar aan het organiseren zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opzet van de monitoring van de Regio Deal. Dit doen we door het ontwikkelen van digitale verantwoordingsformulieren én door het ontwikkelen van een Dashboard Brede Welvaart.

Dashboard Brede Welvaart
Voor het ontwikkelen van het Dashboard om de Brede Welvaart te meten voor onze Regio Rivierenland is het bureau Verdonck, Klooster en Associates ingeschakeld. In april zijn 2 sessies georganiseerd met projectleiders en stakeholders om input op te halen en ideeën uit te wisselen over de opzet van het Dashboard en de te gebruiken indicatoren. De planning is dat de indicatoren vastgesteld worden in de bestuurlijke stuurgroep Regio Deal van 19 mei, daarna kan het Dashboard in juni worden gebouwd. Dit Dashboard is een Dashboard 1.0, dat ook nodig is voor de verantwoording van de Regio Deal richting het Rijk. In het najaar gaan we aan de hand van het proces van de gebiedsagenda het Dashboard verder uitbreiden tot een Dashboard 2.0.

Startbijeenkomst community of practice – pijler Inclusief
Op donderdag 1 april heeft de eerste bijeenkomst van de community of practice (COP) van de pijler Inclusief (onderdeel van de Regio Deal) plaatsgevonden. De COP is een praktijkgerichte gemeenschap van projecten en personen die aanverwante vraagstukken en opgaven met elkaar uitwisselen om hiervan te leren. Alle projecten onder de pijler Inclusief willen bijdragen aan het beter voorbereiden van Rivierenlanders op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit doen de projecten door onder meer te investeren in technisch bewustzijn, financiële zelfredzaamheid en duurzame huisvesting (met name voor arbeidsmigranten). Tijdens de startbijeenkomst hebben de verschillende projectleiders nader kennis gemaakt met elkaar en elkaars projecten. De eerste ervaringen en knelpunten in de projectuitvoering zijn uitgewisseld en er zijn waardevolle contacten gelegd voor nieuwe samenwerkingen. De aanwezigen hebben de bijeenkomst als zeer zinvol ervaren en de volgende bijeenkomsten van de COP staan inmiddels gepland.

UITGELICHT

Webinar
In het webinar van vrijdag 9 april april met het thema ‘Samenwerken aan maatschappelijke opgaven van de toekomst’ is ook de Regio Deal goed belicht. Lees het nieuwsbericht over het webinar van 9 april. Hier kunt u het webinar terugkijken.

Mechatronica
Naast de werving van jongeren voor de Smartbuilding opleiding van het project S-Tec, is nu ook de Fruittech Campus gestart met werven voor de opleiding Mechatronica. Bekijk het filmpje over de Fruittech Campus.