NIEUWS

Fietsen, wandelen en varen wordt nóg leuker in Rivierenland

PROVINCIE GELDERLAND EN REGIO RIVIERENLAND FINANCIEREN SAMEN VERSTERKING RECREATIEVE ROUTES RIVIERENLAND

De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker het verschil merken. Dankzij een gezamenlijke investering van de acht gemeenten van Regio Rivierenland en Provincie Gelderland krijgen de recreatieve routenetwerken een boost.

 Provinciale Staten heeft op 10 november positief besloten over toekenning van de provinciale cofinanciering in de doorontwikkeling van de recreatieve routenetwerken in Rivierenland. In het regionale routeplan staan activiteiten voor de periode 2021-2023 met een totaalinvestering van € 1.236.500,-. Daarbij investeren de gemeenten in Regio Rivierenland 50 procent en is de provincie gevraagd ook 50 procent bij te dragen (een bedrag van € 618.250,-).
Het regionale routeplan is een bundeling van al bestaande lokale plannen voor de doorontwikkeling van routenetwerken in Rivierenland. Deze plannen zijn  in gemeentelijke beleidsdocumenten en/of begrotingen vastgelegd voor de periode 2021 tot en met 2023.

 Gelders dekkend routenetwerk
Regio Rivierenland werkt samen met Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen aan een Gelders dekkend routenetwerk. Deze samenwerking bekrachtigden zij op 10 september, met handtekening én uitvoeringsplannen. Doel van de samenwerking is de wandel, fiets/mtb-, paardrijd- en vaarroutes door de diverse Gelderse streken te versterken en met elkaar te verbinden. Onderdeel van deze verbetering is een, door de hele provincie heen, dezelfde, herkenbare systematiek voor de bewegwijzering van de routenetwerken.

Bekijk het filmpje van Provincie Gelderland over de recreatieve routes in Rivierenland.

Publicatiedatum: 16 november 2021